Towary ADR w drogowym transporcie: skrót, definicja i przewóz substancji niebezpiecznych

Towary ADR w drogowym transporcie: skrót, definicja i przewóz substancji niebezpiecznych

Transport drogowy towarów niebezpiecznych jest poważnym zagadnieniem, które wymaga ściśle określonych przepisów i procedur. Skrót ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) jest powszechnie znany w branży transportowej i odnosi się do europejskiej Konwencji dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Jest to kompleksowy system uregulowań, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego…

Konwencja ATP – umowa regulująca transport artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu

Konwencja ATP – umowa regulująca transport artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu

Transport artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu jest regulowany przez międzynarodową umowę znana jako Konwencja ATP. Umowa ta została podpisana w Genewie dnia 1 września 1970 r. i od tamtej pory jest kluczowym dokumentem regulującym przewozy artykułów żywnościowych, zwłaszcza tych, które mogą szybko ulec psuciu w trakcie transportu. Konwencja ATP jest istotna dla zapewnienia…