Wzmacnianie współpracy transgranicznej: Nowe perspektywy w umowie transportowej między UE a Ukrainą w 2024 roku

Wzmacnianie współpracy transgranicznej: Nowe perspektywy w umowie transportowej między UE a Ukrainą w 2024 roku

W 2024 roku nowa umowa transportowa UE-Ukraina z 2024 roku została odnowiona, mając na celu zwiększenie współpracy i ułatwienie przepływu towarów. Jest to kluczowy krok wspierający Ukrainę w integracji z europejskim rynkiem i wzmacniający relacje bilateralne. Kluczowe elementy umowy Nowa umowa wprowadza uproszczenia w dokumentacji oraz zezwoleniach, co jest odpowiedzią na potrzeby przewoźników i firm…