przekroczenie prędkości

Mandaty za przekroczenie prędkości w Niemczech – aktualne informacje na rok 2023

Mandaty za przekroczenie prędkości w Niemczech to coraz bardziej aktualny temat dla kierowców z całej Europy, zarówno dla kierowców podróżujących prywatnie jak i kierowców zawodowych i firm transportowych, a może nawet szczególnie dla tej grupy gdyż, obowiązuje tutaj dużo surowych kar i przepisów. 

Ograniczenia prędkości

Niemieckie drogi słyną z braku ograniczeń prędkości na autostradach dla samochodów do 3,5 tony DMC. Niemniej jednak, istnieją przepisy i surowe kary związane z łamaniem limitów prędkości dla samochodów ciężarowych. Należy jednak mieć świadomość, iż nawet na autostradach mogą być odcinki z ograniczeniem prędkości, w związku z czym należy ich bezwzględnie przestrzegać. Dodatkowo w Niemczech istnieją ograniczenia prędkości na drogach ekspresowych, jak i w terenie zabudowanym. 

Ogólnie rzecz ujmując, wysokość kar podobnie jak w Polsce zależy od rodzaju pojazdu, miejsca wykroczenia i co decydujące skali przekroczenia. i tak dla przykładu, w terenie zabudowanym ograniczenie prędkości wynosi 50 km/h. Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 10 km/h wiąże się z grzywną w wysokości 15 euro. Przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h w terenie zabudowanym może doprowadzić do utraty prawa jazdy.

Na drogach ekspresowych, ograniczenia w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej samochodu może wynosić odpowiednio, dla auto do 3,5 tony 100 km/h, a dla cięższych pojazdów jest to limit 60 km/h.

Patrząc na ograniczenia obowiązujące na autostradzie dla samochodów ciążowych to maksymalna dozwolona prędkość o 80 km/h, w szczególnych przypadka limit ten może być obniżony do 60 km/h. 

Mandaty i punkty karne w Niemczech 2023

Otrzymanie mandatu oznacza nałożenie na kierowcę grzywny za wykroczenie drogowe, takie jak przekroczenie dozwolonej prędkości. Mandaty w Niemczech są ściśle egzekwowane, a ich kwoty uzależnione są od skali przekroczenia prędkości, miejsca wykroczenia oraz rodzaju pojazdu.

Za przekroczenie prędkości naliczane są również punkty karne. Kierowca, który zbierze określoną liczbę punktów, może zostać pozbawiony prawa jazdy. Ponadto, kary za przekroczenie prędkości mogą wpłynąć na wysokość ubezpieczenia samochodu. Kierowcy mają możliwość sprawdzenia swojej liczby punktów karnych online, korzystając z odpowiednich platform zapewniających taką usługę.

Patrząc na wysokość mandatów w Niemczech 2023 dla aut ciężarowych poza terenem zabudowanym w zależności od skali przekroczenia może on się wahać od 30 EUR do 700 EUR, oczywiście trzeba pamiętać o punktach karnych i w skrajnych przypadkach może być również zastosowany zakaz prowadzenia pojazdów. Dla przekroczeń do 10km/h mandat wynosi 30 EUR, a dla przekroczeń ponad 60 km/h jest to już 700 EUR, 2 punkty karne i dodatkowo zakaz prowadzenie pojazdów na trzy miesiące.

 Należy zatem zachować ostrożność i przestrzegać limitów prędkości, aby uniknąć taryfikatora mandatów i nie stracić prawa jazdy.

Procedura i konsekwencje przekroczenia prędkości w Niemczech

W momencie otrzymania mandatu, kierowcy powinni posiadać przy sobie prawo jazdy oraz dokumenty pojazdu, takie jak dokument rejestracyjny. Należy pamiętać, iż przekroczenie prędkości o dużą wartość może doprowadzić do utraty prawa jazdy. W przypadku poważnego przekroczenia limitu prędkości, prawo jazdy może zostać tymczasowo zawieszone lub nawet unieważnione.

Pamiętajmy, iż Europejskie służby drogowe, opierają się na Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z 11 marca 2015 r. Mają one możliwość w ten sposób wymiany ważnych informacji o kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego. Proces ten odbywa się przy użyciu EUCARIS, czyli dedykowanego europejskiego systemu informacyjnego. System ten pozwala na identyfikację pojazdów oraz sprawdzenie aktualności dokumentów. Dzięki EUCARIS, służby drogowe mogą efektywnie i szybko wymieniać dane o wykroczeniach, co ułatwia egzekwowanie mandatów.

Porady dla kierowców 

 Podstawowym sposobem na uniknięcie mandatów za przekroczenie prędkości jest przestrzeganie limitów prędkości. Ponadto, należy unikać ścigania się na autostradach oraz zachować szczególną ostrożność w terenach zabudowanych.

Podróżując autostradą, warto korzystać z pasów ruchu zgodnie z przepisami, aby uniknąć kar za wykroczenia drogowe i bezwzględnie przestrzegać obowiązujących limitów prędkości dla danego typu pojazdu.

Aby sprawdzić, czy został nałożony na Ciebie mandat, najłatwiej jest przejrzeć pocztę. Jeżeli naruszyłeś przepisy ruchu drogowego na terenie Niemiec lub innym kraju europejskim, mandat powinien dotrzeć do Ciebie pocztą na adres podany przy rejestracji pojazdu. W przesyłce (przetłumaczonej na język polski) znajdziesz informacje o przyczynie mandatu i wysokości kary. Dołączony będzie także formularz umożliwiający odwołanie się od decyzji. W razie wątpliwości, skontaktuj się bezpośrednio z instytucją, która wydała mandat.

Pamiętaj, aby zapłacić mandat w ustalonym terminie, aby uniknąć dodatkowych opłat, jak np. odsetki za opóźnienie w płatności.

Często zadawane pytania

Jakie są mandaty za przekroczenie prędkości w Niemczech dla zagranicznych kierowców? Zagraniczni kierowcy również podlegają taryfikatorom mandatów obowiązującym w Niemczech. Mandaty za przekroczenie prędkości są ustalane na podstawie tych samych zasad, niezależnie od obywatelstwa.

Czy istnieją specjalne zasady dla młodych kierowców? Tak, młodzi kierowcy muszą przestrzegać ograniczeń prędkości i podlegają takim samym mandatom za przekroczenie prędkości jak pozostali kierowcy.

Jak otrzymać informacje na temat mandatów za przekroczenie prędkości w języku angielskim? W przypadku potrzeby uzyskania informacji na temat mandatów za przekroczenie prędkości w języku angielskim, można skontaktować się z odpowiednimi organizacjami zajmującymi się prawami kierowców oraz zajrzeć na oficjalne strony internetowe rządowe.

Podobne wpisy