wysokość diety krajowej 2023

Wysokość diety krajowej i zagranicznej w podróżach służbowych w 2023 r.

Podróże służbowe stanowią część życia zawodowego wielu pracowników. Podczas takich podróży pracownicy mają prawo do otrzymania diety, która ma pokryć koszty związane z wyżywieniem i noclegiem. W Polsce istnieją określone stawki diety, zarówno dla podróży krajowych, jak i zagranicznych. W 2023 roku nastąpiła pewna zmiana dotycząca wysokości diety, dlatego warto znać te informacje, aby dobrze zaplanować finanse związane z delegacjami służbowymi.

Wysokość diety krajowej w 2023 roku

14 listopada 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, stwierdzające, iż od 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe stawki diety krajowej, jest to 45 PLN za dobę podróży służbowej dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Była ta druga w krótkim czasie zmiana wysokości diet, gdyż do dnia 28 lipca 2022 dieta wynosiła 30 PLN, kolejno kwota diety opiewała na 38 PLN.

Dieta ma umożliwić pracownikowi pokrycie kosztów wyżywienia oraz ewentualnych drobnych wydatków podczas podróży służbowej. Stawki diety obowiązujące w 2023 roku zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniając jednocześnie rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Pracodawcy będą zobowiązani do przestrzegania tych stawek i wypłacania odpowiedniej diety swoim pracownikom.

Jak obliczyć wysokość diety krajowej?

Wysokość diety krajowej można obliczyć na podstawie ustalonych stawek oraz czasu podróży służbowej. Za pełną dobę podróży służbowej przysługuje pełna dieta, natomiast za podróż trwającą mniej niż 8 godzin przysługuje dieta w wysokości 75% pełnej diety. Jeżeli podróż trwa minimum 8 godzin, ale mniej niż 12 godzin, przysługuje dieta w wysokości 80% pełnej diety. Natomiast jeżeli podróż trwa minimum 12 godzin, ale mniej niż 24 godziny, przysługuje dieta w wysokości 90% pełnej diety. Jeżeli wyjazd trwa kilka dni to należy pamiętać o doliczeniu ryczałtu za nocleg, jak również za dojazd komunikacją miejską – obecnie 20% diety krajowej, czyli 9 PLN.

Ryczałt za nocleg

W przypadku podróży służbowej, podczas której pracownik korzysta z noclegu, przysługuje również, zwrot kosztów za nocleg, ale aby do tego doszło pracownik musi przedstawić pracodawcy rachunek za nocleg. Jeżeli tego nie zrobi to może liczyć tylko na zwrot kosztów w wysokości ryczałtu. Wysokość ryczałtu to 150% wysokości diety krajowej (67,50 zł). Należy tutaj wspomnieć, iż pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu za nocleg, jeżeli była możliwość powrotu do miejsca zamieszkania bądź był on darmowy.

Stawki diety zagranicznej w 2023 roku

W przypadku podróży służbowych zagranicznych obowiązują inne stawki diety niż w przypadku podróży krajowych, wysokość diety zagranicznej zależy od państwa, do którego jest wyjazd, dla przykładu: Czechy 41 EUR, Francja 55 EUR, Irlandia 52 EUR, Niemcy 49 EUR, Wielka Brytania 45 GBP.

Podobnie jak w przypadku diety krajowej, wysokość diety zagranicznej w 2023 roku została określona w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Pracodawcy będą musieli dostosować się do tych stawek i wypłacić pracownikom odpowiednią dietę za wyjazd zagraniczny.

Jak obliczyć wysokość diety zagranicznej?

Podobnie jak w przypadku diety krajowej, wysokość diety zagranicznej można obliczyć na podstawie ustalonych stawek oraz czasu podróży służbowej. Również za pełną dobę podróży przysługuje pełna dieta, natomiast za krótsze podróże przysługuje procent pełnej diety zależny od czasu trwania podróży.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 stycznia 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 1 stycznia 2023 roku określi szczegółowe zasady dotyczące diety zagranicznej. Warto zapoznać się z tym dokumentem, aby dobrze rozumieć przysługujące nam świadczenia w czasie zagranicznej delegacji służbowej.

Czy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia noclegu w podróży służbowej?

Pracodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia noclegu w podróży służbowej, chyba że jest to uzgodnione w umowie lub w inny sposób po stronie pracownika. W przeciwnym razie pracownik musi zapewnić sobie nocleg samodzielnie.

Dieta zagraniczna a dieta krajowa – różnice

Czy dieta zagraniczna jest wyższa od diety krajowej?

W zależności od kraju, w którym odbywa się podróż służbowa, wysokość diety zagranicznej może być wyższa lub niższa od diety krajowej. Jest to uzależnione od różnic w kosztach utrzymania w danym kraju oraz jego waluty.

Czy dieta zagraniczna obejmuje ryczałt za nocleg?

Tak, dieta zagraniczna obejmuje również ryczałt za nocleg, który jest uzależniony od miejsca podróży. Wysokość ryczałtu za nocleg może różnić się w zależności od państwa, w którym odbywa się podróż służbowa.

Podobne wpisy