strefa czystego transportu

Wprowadzenie SCT – strefy czystego transportu w Warszawie – co musisz wiedzieć?

Co to jest strefa czystego transportu?

Strefa czystego transportu (SCT), znana również jako strefa niskoemisyjna, to obszar w mieście lub gminie, gdzie wprowadzone są ograniczenia dotyczące dopuszczalnego poziomu emisji spalin przez pojazdy w celu poprawy jakości powietrza. W takich strefach mogą obowiązywać różne regulacje, na przykład zakaz wjazdu dla pojazdów o wysokim poziomie emisji zanieczyszczeń, ograniczenia dla pojazdów z silnikami Diesla czy wymóg posiadania specjalnych plakietek lub rejestracji dla pojazdów spełniających określone normy emisyjne.

Celem stref czystego transportu jest redukcja emisji szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu (NOx) i cząstki stałe (PM10 i PM2.5), które są szkodliwe zarówno dla zdrowia ludzi, jak i dla środowiska. Poprzez ograniczenie ruchu najbardziej zanieczyszczających pojazdów, miasta dążą do poprawy jakości powietrza, co może przyczynić się do zmniejszenia liczby chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego wśród mieszkańców.

Strefy czystego transportu są wprowadzane w wielu miastach na całym świecie jako część szerszych strategii zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi. Wdrażanie SCT może także wiązać się z promowaniem alternatywnych form transportu, takich jak transport publiczny, rowery czy pojazdy elektryczne.

Wymogi dla pojazdów wjeżdżających do strefy

Wymogi dla pojazdów wjeżdżających do stref czystego transportu (SCT) mogą się różnić w zależności od miasta lub regionu, które je wprowadzają. Oto kilka typowych wymogów i kryteriów, które mogą być stosowane:

 1. Normy emisyjne: Pojazdy muszą spełniać określone normy emisyjne, takie jak Euro 4, Euro 5, Euro 6 (dla pojazdów osobowych i ciężarowych), które określają maksymalny dopuszczalny poziom emisji zanieczyszczeń.
 2. Rodzaj paliwa: Może być wprowadzony zakaz wjazdu dla pojazdów na określone rodzaje paliw, na przykład dla starszych pojazdów z silnikami Diesla, które zazwyczaj emitują więcej zanieczyszczeń niż pojazdy na benzynę, gaz, lub pojazdy elektryczne i hybrydowe.
 3. Plakietki emisyjne: W niektórych krajach pojazdy muszą posiadać specjalne plakietki emisyjne, które szybko identyfikują ich klasę emisyjną i uprawnienia do wjazdu do SCT.
 4. Rejestracja pojazdów: W niektórych miastach konieczna może być wcześniejsza rejestracja lub uzyskanie specjalnego zezwolenia na wjazd do strefy.
 5. Godziny działania: Ograniczenia wjazdu mogą obowiązywać tylko w określonych godzinach lub dniach, na przykład w godzinach szczytu lub w dni robocze.
 6. Wyjątki: Zwykle istnieją wyjątki dla niektórych typów pojazdów, takich jak pojazdy służb ratunkowych, pojazdy mieszkańców SCT, pojazdy dostawcze czy pojazdy osób niepełnosprawnych, jednak wymogi dotyczące tych wyjątków mogą się różnić.

Przestrzeganie tych wymogów jest kontrolowane na różne sposoby, w tym przez kamery monitorujące rejestracje pojazdów, patrole policyjne lub systemy automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować nałożeniem mandatów lub innych kar. Aby uniknąć problemów, kierowcy planujący wjazd do SCT powinni sprawdzić lokalne przepisy i upewnić się, że ich pojazdy spełniają wymagane kryteria.

Jakie pojazdy mogą wjechać do strefy czystego transportu?

Pojazdy, które mogą wjechać do stref czystego transportu (SCT), zwykle muszą spełniać określone kryteria środowiskowe i techniczne, które mają na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Oto kilka przykładów typów pojazdów, które najczęściej są dopuszczane do SCT:

 1. Pojazdy elektryczne: Ze względu na brak emisji spalin, pojazdy elektryczne (EV) są zazwyczaj bez ograniczeń dopuszczane do wjazdu do stref czystego transportu.
 2. Pojazdy hybrydowe: Pojazdy hybrydowe, szczególnie te z możliwością ładowania z gniazdka (plug-in hybrid electric vehicles, PHEV), często spełniają wymagane normy emisyjne i mogą wjeżdżać do SCT.
 3. Pojazdy spełniające normy Euro 6 (dla Diesla) i Euro 4 lub wyższe (dla benzyny): Te normy emisyjne określają maksymalny dopuszczalny poziom emisji dla nowych pojazdów. Pojazdy spełniające te normy są uznawane za mniej szkodliwe dla środowiska.
 4. Pojazdy na gaz: Pojazdy napędzane gazem ziemnym (CNG), gazem płynnym (LPG) czy biogazem mogą być również dopuszczone do SCT ze względu na niższą emisję zanieczyszczeń w porównaniu do tradycyjnych paliw.
 5. Specjalne pojazdy i wyjątki: Pojazdy służb ratunkowych, pojazdy mieszkańców (w niektórych przypadkach), pojazdy dla osób niepełnosprawnych, a czasami pojazdy dostawcze spełniające określone wymogi, mogą być dopuszczone do SCT nawet jeśli nie spełniają powyższych kryteriów środowiskowych.

Warto pamiętać, że szczegółowe wymogi dotyczące pojazdów dopuszczonych do SCT mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów. Niektóre miasta mogą wymagać posiadania specjalnych plakietek czy rejestracji, aby móc legalnie wjechać i poruszać się po strefie. Zawsze należy sprawdzić lokalne regulacje przed planowanym wjazdem do SCT, aby uniknąć mandatów i innych sankcji.

Normy emisji spalin dla pojazdów określają maksymalne dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń, które pojazdy mogą emitować. Są one kluczowym elementem polityki ochrony środowiska i zdrowia publicznego, mającym na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu (NOx), cząstki stałe (PM10 i PM2.5), węglowodory (HC) oraz dwutlenek węgla (CO2). Normy te ewoluowały na przestrzeni lat, stając się coraz bardziej restrykcyjne, aby skuteczniej zmniejszać poziom zanieczyszczenia powietrza.

Normy emisji spalin dla pojazdów

Główne normy emisji spalin:

 1. Normy Euro (UE): Normy Euro dla pojazdów osobowych i ciężarowych w Unii Europejskiej są najbardziej znane. Zostały wprowadzone w latach 90. XX wieku, a ich kolejne wersje (Euro 1, Euro 2, itd.) sukcesywnie zaostrzały wymagania. Na przykład, norma Euro 6, która jest jedną z najnowszych, znacznie ogranicza emisję NOx i cząstek stałych dla nowych pojazdów.
 2. EPA (Stany Zjednoczone): Environmental Protection Agency (EPA) ustala normy emisji dla pojazdów w Stanach Zjednoczonych, które również obejmują limity dla NOx, cząstek stałych, węglowodorów i monooksydu węgla (CO). Normy te często są określane jako Tier 1, Tier 2 itd., z Tier 3 będącym jednym z najnowszych i najbardziej restrykcyjnych zestawów wymogów.
 3. Bharat Stage (Indie): Normy Bharat Stage (BS) są indyjskim odpowiednikiem norm Euro i służą do regulowania emisji zanieczyszczeń przez pojazdy. Indie przeskoczyły z BS4 bezpośrednio do BS6, co znacząco zredukowało dopuszczalne limity emisji, zbliżając je do poziomów Euro 6.
 4. JC08 (Japonia): Japonia stosuje własny system testowania i norm emisji, znanym jako JC08, który obejmuje szczegółowe testy zużycia paliwa i emisji spalin.

Kluczowe parametry emisji:

 • Tlenki azotu (NOx): Są to gazy powstające w procesie spalania, szczególnie przy wysokich temperaturach. Są szkodliwe dla zdrowia ludzi i przyczyniają się do powstawania smogu.
 • Cząstki stałe (PM10 i PM2.5): Są to drobne cząsteczki zawieszone w powietrzu, które mogą przenikać do układu oddechowego i krwionośnego, powodując problemy zdrowotne.
 • Węglowodory (HC): Emisja niespalonych węglowodorów przyczynia się do powstawania smogu i zanieczyszczenia powietrza.
 • Monooksyd węgla (CO): Jest to gaz bezbarwny i bezwonny, który powstaje w wyniku niecałkowitego spalania paliwa. Wysokie stężenia CO są toksyczne dla ludzi i zwierząt.
 • Dwutlenek węgla (CO2): Choć nie jest traktowany jako zanieczyszczenie w tradycyjnym sensie, emisja CO2 jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do zmian klimatycznych.

Zaostrzanie norm emisji ma na celu promowanie rozwoju i wprowadzanie nowych technologii ograniczających zanieczyszczenie.

Kiedy strefa czystego transportu w Warszawie będzie obowiązywać?

Strefa Czystego Transportu (SCT) w Warszawie ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. Strefa ta zostanie wprowadzona w Śródmieściu i fragmentach centralnych dzielnic miasta, co pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu. W szczególności oznacza to, że do centrum miasta nie będą mogły już wjechać pojazdy, które w największym stopniu zanieczyszczają powietrze, przede wszystkim stare diesle​​​​.

Po wprowadzeniu SCT, pojazdy nie spełniające określonych norm emisyjnych będą miały ograniczony dostęp do wyznaczonych obszarów miasta. To będzie miało znaczący wpływ na ruch pojazdów, promując użycie bardziej ekologicznych środków transportu i potencjalnie zmniejszając zanieczyszczenie powietrza w centrum Warszawy.

Przewidywane skutki dla właścicieli pojazdów niezgodnych z wymogami

Właściciele pojazdów, które nie spełniają wymogów SCT, będą musieli dostosować się do nowych regulacji, co może oznaczać konieczność zmiany pojazdu na bardziej ekologiczny, korzystanie z transportu publicznego lub innych form mobilności, takich jak rowery, skutery elektryczne czy linie kolejowe. W pierwszym etapie wdrażania strefy, od 1 lipca 2024 r, zakaz wjazdu będzie dotyczył pojazdów benzynowych starszych niż 27 lat (granicą norma Euro 2, auta wyprodukowane przed 1997 rokiem) oraz pojazdów z silnikami diesla starszych niż 18 lat (poniżej normy Euro 4, wyprodukowanych przed 2006 rokiem)​​. W przypadku, gdy informacje o pojeździe zarejestrowane w centralnym ewidencji pojazdów okażą się niewystarczające, konieczne będzie umieszczenie na przedniej szybie specjalnej nalepki, wydanej przez miasto, która będzie zawierać informacje o roku produkcji pojazdu i typie używanego paliwa.

Nowa uchwała przewiduje ulgę dla osób mieszkających w strefie, dając im cztery lata na zastosowanie się do nowych przepisów. Ponadto, został sformułowany dodatkowy wyjątek dla seniorów, którzy przed końcem 2023 r ukończą 70 lat i były właścicielami swoich pojazdów przed 1 stycznia 2024 r, zostaną objęte specjalnym wyjątkiem.

Długoterminowo, wprowadzenie SCT ma na celu poprawę jakości powietrza i zdrowia publicznego, a także zachęcenie mieszkańców i przedsiębiorstw do inwestowania w czystsze technologie transportowe.

Zapraszamy również do zapoznania się na naszymi innymi artykułami: https://kancelaria-transportowa.pl/pas-ruchu-definicja-pasow-ruchu-drogowych-czyli-wiedza-potrzebna-na-egzaminie-na-prawo-jazdy/

warszawa-strefa-czystego-transportu

Podobne wpisy